Basketball League HK-香港籃球聯賽-STARLEAGUE Basketball
STARLEAGUE Basketball Home STARLEAGUE Basketball
STARLEAGUE NTE NTS NTW
FSBL CONT CSSAM CSSAF
 
Seasonal Top Player Monthly Top Player
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

周智揚*
41

李啓暘
25

Mao Chen
22

Cheng Kwing Kit
21

黃守欣
20

Wong Chi Yin
18

陳聿銘
17

Tiu Yam Ming
16

Eason Lung
16

李耀冬
15

 

張樂健
23

周智揚*
21

李耀冬
20

Cheng Kwing Kit
17

West Chen
14

李彥羲
14

Wong Chi Yin
13

馮沛恒
12

郁天翔
11

蔡駿賢
11

馮沛恒
8

陳敬衡
7

Issac Chen*
7

Tiu Yam Ming
6

陳文益
6

劉敬彰
5

施啟興
4

Wong Chi Yin
4

陳定豪*
4

梁曉峰*
4

梁曉峰*
6

蔡楚翹
5

Yiu Chi Wai
4

wing
4

Tiu Yam Ming
4

方景樂
4

Li Chung Hin
3

Wong Chi Yin
3

劉敬彰
3

黎方健
3

Chui Kar War
4

郁天翔
3

周智揚*
3

Simon*
2

馮祐澧
1

Lau Wing Leung
1

Mak Yiu Hong
1

James Yeung
1

劉敬彰
1

Wingo Chau
1

黃杰
5

陳敬衡
5

周智揚*
5

馮祐澧
4

Man Yiu
4

麥志鴻
4

蔡俊偉
4

蛋散仔
4

Wong Chi Yin
4

KIN
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

周智揚*
15

黃守欣
10

Cheng Kwing Kit
9

吳志遠
7

蔣政洭
6

方梓軒
6

李耀冬
6

Choi Ying Yeung
5

黎方健
5

Eason Lung
5

 

黃守欣
83

馮沛恒
83

黃凌峰
75

周智揚*
68

簡劍材
60

Yiu Chi Wai
60

蔡駿賢
57

Chan Wai To
57

陳聿銘
57

Cheng Kwing Kit
56

李啓暘
6

Mao Chen
6

TJHANG CHING
5

Man Yiu
3

Wong Chi Yin
3

陳聿銘
3

wing
3

Li Chung Hin
2

施啟興
2

曹子軒
2

黃田毅
100

Mao Chen
55

馮祐澧
50

蔡迪燊
50

李啓暘
50

Justin
50

黎方健
50

何敏恒
50

Wong Chi Yin
50

CHEUNG HONG
50

周智揚*
8

Li Chung Hin
4

West Chen
4

Mao Chen
4

郁天翔
3

李啓暘
3

Wong Chi Yin
3

Hung Yuet Keung
3

梁文健
3

Gary Lam
3

Chui Kar War
100

Kei
100

Cheung Wai Hon
100

高崢
100

West Chen
100

黃立智
100

Issac Chen*
100

周智揚*
80

Mao Chen
80

郁天翔
75

  注: 球員須達到一定的場均起手值,才會被列入命中率排名。(三分:2次、兩分:4次、罰球:2次)
| HOME | BACK | TOP |
Basketball League HK-香港籃球聯賽-STARLEAGUE Basketball
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

About Us

| Contact Us | Other Services | Sponsors & Partners | Recruitment |
 
© 2019 STARLEAGUE (BASKETBALL) LIMITED. All Rights Reserved.
星 籃球聯賽(有限公司) 版權所有 不得轉載