Basketball League HK-香港籃球聯賽-STARLEAGUE Basketball
STARLEAGUE Basketball Home STARLEAGUE Basketball
STARLEAGUE NTE NTS NTW
FSBL CONT CSSAM CSSAF
 
Seasonal Top Player Monthly Top Player
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Li Chung Hin
32

簡劍材
28

Cheng Kwing Kit
20

倪漢星
20

江宏達
16

費英傑
16

Vincent Choi
16

陳聿銘
15

麥啟健
15

高崢
15

 

倪漢星
26

MANKIT
20

簡劍材
18

Toby
15

徐俊僖*
14

Huggins
12

葉卓軒
11

Herman Hung
10

潘小寶
10

蔡楚翹
10

Ben Ho
5

Li Chung Hin
5

鄧建業
4

吳嘉維
4

蘇浩男
4

Ma Tin
4

郭俊浩
4

Chow Yik Sau
3

吳志遠
3

朱家成
3

Tse Yiu Hing
4

蔡楚翹
4

朱家成
4

劉敬彰
4

朱偉傑
4

江宏達
4

Ben Ho
3

石建邦
3

葉映豪
3

蔡駿賢
3

倪漢星
2

蔡駿賢
2

冼昭亮
2

Jake Wong
2

馮竣穎
1

葉卓軒
1

李世鋒
1

Fung Ling Shum
1

黎方健
1

麥子謙
1

Isaac Cheng
5

Issac Chen*
5

黃凌峰
4

馮竣穎
4

Herman Hung
4

倪漢星
4

Ng Kam Mang
4

曹子軒
4

蛋散仔
4

Tso Kit
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

倪漢星
10

簡劍材
10

Cheng Kwing Kit
8

費英傑
7

Li Chung Hin
6

蘇浩男
6

高崢
6

麥啟健
6

江宏達
6

賴明浩
5

 

Huggins
80

高崢
75

江宏達
67

唐銘杰
63

Jo Chiu Wai
60

Ho Ting Fung
60

Isaac Cheng
57

賴明浩
56

Vincent Choi
56

莫嘉豪
56

陳聿銘
5

Li Chung Hin
4

麥子謙
4

陳俊煒
3

Mao Chen
3

李振強
3

曹子軒
3

Man Yiu
3

LO KAI MING*
2

沈嘉榮*
2

陳聿銘
71

麥子謙
67

劉澤鋝
50

TJHANG CHING
50

Jake Wong
50

Li Chung Hin
44

黃俊生
40

李振強
38

Mao Chen
33

LO KAI MING*
33

Li Chung Hin
8

簡劍材
8

石建邦
4

吳志遠
4

GOGOGO*
4

Cheng Kwing Kit
4

江宏達
4

葉卓泓
3

Young Mok*
3

黎方健
3

潘小寶
100

Isaac Cheng
100

Ma Tin
100

Ricky Chiu
100

徐俊僖*
100

吳志遠
100

GOGOGO*
80

Tso Kit
75

Toby
75

West Chen
75

  注: 球員須達到一定的場均起手值,才會被列入命中率排名。(三分:2次、兩分:4次、罰球:2次)
| HOME | BACK | TOP |
Basketball League HK-香港籃球聯賽-STARLEAGUE Basketball
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

About Us

| Contact Us | Other Services | Sponsors & Partners | Recruitment |
 
© 2019 STARLEAGUE (BASKETBALL) LIMITED. All Rights Reserved.
星 籃球聯賽(有限公司) 版權所有 不得轉載